top of page

Hilla Hautanen

Hilla Hautanen (FM) on seinäjokinen taiteilija, taidekasvattaja ja taidehistorioitsija. Taiteellisen työskentelyn muotoja ovat oman kuvallisen ilmaisun lisäksi muun muassa ympäristö- ja yhteisötaide. Luontevaa hänelle on työskentely erilaisissa taiteenalan projekteissa, myös taiteen kehittämis-, asiantuntija- ja luennoitsijatehtävät ovat lähellä sydäntä. 
 

Teoksissaan Hilla pyrkii säilyttämään urbaanin ihmisen kosketuksen omaan luontoyhteyteensä, pohtimaan nykymaailmaa ja valintoja ekologiselta kannalta. Häntä kiehtovat asioiden ja ilmiöiden rajapinnat, yhdisteltävyys ja taiteen kokoava voima. Soveltava taide ja sen kautta vuorovaikutuksellisuus yhteiskunnallisten asioiden kanssa ovat häntä motivoivia työskentelyfilosofioita. 

Screenshot_20210429_122852.jpg
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page